Tillbaka till söka beslut

Tillämpningen av bestämmelserna i 20 kap. 5 § brottsbalken vid prövning av om förundersökning skulle inledas med anledning av en polisanmälan om förolämpning där det påstods att gärningen inträffat vid en polismyndighet

Tillbaka till söka beslut