Tillbaka till söka beslut

Tjänstemän vid Kronofogdemyndigheten har uppträtt olämpligt, bl.a. genom att delge gäldenären, som var lärare, ett beslut på dennes arbetsplats under pågående lektion. Även fråga om kravet på utredning inför ett beslut om löneutmätning

Kronofogdemyndigheten Utsökningsbalken - UB Utsökningsförordningen (1981:981) Delgivning Utmätning Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut