Tillbaka till söka beslut

Tjänstetillsättningsärende; en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans

Migrationsverket utlyste och tillsatte två tjänster. Besluten överklagades. Statens överklagandenämnd upphävde besluten och förklarade att de som överklagat borde ha erbjudits de respektive tjänsterna. Ingen av dem fick något sådant erbjudande. Överinstansens beslut fick därmed inte den verkan ett sådant beslut ska ha. Migrationsverket kritiseras för detta och även för den sammantagna handläggningen av tjänstetillsättningarna.

Tillbaka till söka beslut