Tillbaka till söka beslut

Två barn vårdades med stöd av 2 § LVU; fråga om det var möjligt för socialnämnden att föreskriva att de omhändertagna barnen och deras bror skulle tala svenska med varandra när de träffades

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 1 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 11 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 14 Språk Umgänge
Tillbaka till söka beslut