Tillbaka till söka beslut

Två kommundelsnämnders handläggning av ett ärende rörande placeringen av ett barn i skola och skolbarnsomsorg. – Fråga om skyldighet för skolmyndighet att kontrollera vem som är vårdnadshavare för barnet

Utbildning ,forskning, studiestöd Föräldrabalken - FB Skollagen (1985:1100). Barn/ungdom Vårdnad
Tillbaka till söka beslut