Tillbaka till söka beslut

Under en pågående brottsutredning har den misstänkte avlägsnats ur landet; utredning om åklagarens och Migrationsverkets handläggning av ärendet

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716) Avvisning Verkställighet
Tillbaka till söka beslut