Tillbaka till söka beslut

Utdragen handläggning av ett ärende om ersättning för kostnader avseende personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

Socialtjänst och LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS kapitel 9 paragraf 2 Personlig assistans
Tillbaka till söka beslut