Tillbaka till söka beslut

Utlämnande av ansökningshandlingar och intresseanmälningar i tillsättningsärende avseende chefstjänst vid centralt ämbetsverk

Fråga om utlämnande av ansökningshandlingar och intresseanmälningar i tillsättningsärende avseende chefstjänst vid centralt ämbetsverk. Innebörden av uttrycket ”betydande hinder” i 2 kap. 12 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Tillika fråga om skyldighet enligt 15 kap. l § sekretesslagen att registrera ansökningshandlingar och intresseanmälningar.

Tillbaka till söka beslut