Tillbaka till söka beslut

Uttalanden med anledning av att en rådman vid Stockholms tingsrätt beslutade att inte ställa in en huvudförhandling i ett vårdnadsmål och i stället bl.a. förordnade om hämtning av en part

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Bevis Hämtning Muntlig handläggning/ förhandling Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut