Tillbaka till söka beslut

Uttalanden med anledning av en tingsrätts åtgärd att ta upp bevisning med målsägande och vittnen när en huvudförhandling ställdes in

En tilltalad var inte delgiven kallelse till en huvudförhandling och inställde sig inte heller. Huvudförhandlingen ställdes in. Tingsrätten tog upp förhör med målsägande och vittnen med stöd av 46 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. I beslutet diskuteras följande frågor:
1. Krävs det att den tilltalade är delgiven kallelse för att bevisupptagning av detta slag ska få äga rum?
2. Var det i övrigt lagligt och lämpligt att ta upp förhören i samband med den inställda huvudförhandlingen?

Tillbaka till söka beslut