Tillbaka till söka beslut

Uttalanden med anledning av en uppgift om att en åklagare utfäst sig att lägga ned ett åtal om parterna kom överens i skadeståndsfrågan

I en anmälan uppgavs att en åklagare inför en huvudförhandling utfäst sig att lägga ned ett åtal om den tilltalade och målsäganden gjorde upp i skadeståndsfrågan. Jag beslutade att inleda förundersökning om tjänstefel. Sedan ett flertal förhör hållits lades förundersökningen ned då jag inte kunde styrka att åklagaren gjort en sådan utfästelse. Jag konstaterar emellertid i beslutet att ett sådant förfarande saknar stöd i lag och strider mot grundläggande principer i vår rättsordning. Åklagaren kritiseras för att han uttryckt sig på ett sådant sätt att den tilltalade och dennes ombud uppfattade att åklagaren utfäste sig att lägga ned åtalet.

Tillbaka till söka beslut