Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om en intagens rätt att samtala enskilt med sin offentlige försvarare

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Rättegångsbalken - RB Besök Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut