Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om en polismans handlande i anslutning till ett envarsgripande i ett ärende om snatteri

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Frihetsberövande Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut