Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om möjligheten att utfärda pass för barn under 18 år om den ene vårdnadshavaren inte lämnat sitt medgivande

Polisväsendet Socialtjänst och LSS Beslut Samtycke Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut