Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om offentlig försvarares rätt att närvara vid en rekonstruktion och om lämpligheten av en polismans SMS-kommunikation med målsäganden under en förundersökning

I en förundersökning om försök till dråp genomfördes en rekonstruktion som innebar att två bilar ställdes upp på en plats där en kollision inträffat. Syftet var att beräkna bilarnas hastighet och undersöka deras positioner vid kollisionsögonblicket. Den offentlige försvararen underrättades inte om rekonstruktionen. Vidare hade en polisman ett stort antal SMS-kontakter med målsäganden under förundersökningen. – Enligt min mening borde försvararen ha beretts tillfälle att närvara vid rekonstruktionen men jag kan inte påstå att det var fel att så inte skedde. Ett önskemål från den misstänkte och försvararen om att få närvara vid en sådan åtgärd bör dock tillgodoses så långt det är möjligt om det kan ske utan men för utredningen eller annars inte är olämpligt. Jag har sedan inte någon principiell invändning mot att SMS används som ett sätt att kommunicera under förutsättning att det som avhandlas lämpar sig för sådan kommunikation. Enligt min uppfattning var några av de SMS-meddelanden som skickats i ärendet mindre lämpliga. Med beaktande av innehållet i kommunikationen borde det därför av förundersökningsprotokollet ha framgått att det fanns sidomaterial i förundersökningen.

Tillbaka till söka beslut