Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om polisens möjligheter att besluta om husrannsakan i en bostad vid misstanke om ringa narkotikabrott (eget bruk) m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslut Dokumentation Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut