Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om Polismyndighetens i Västernorrlands län och åklagares vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Sundsvall, handläggning av ett beslag m.m.

På grund av misstankar om stöld av en plånbok gjorde polisen husrannsakan i den misstänktes bostad i syfte att eftersöka stöldgodset. I bostaden, en lägenhet som delades av flera personer, påträffades en dator. Vid registerslagningar framkom att datorn var av samma märke och möjligen även av samma färg som två datorer som var anmälda stulna i ett annat ärende. Polisen tog datorn i beslag. Det visade sig dock tämligen omgående att datorn rättmätigt tillhörde en av de andra personerna som bodde i lägenheten. Det kom därefter att dröja ett par veckor innan beslaget hävdes och datorn återlämnades. – Jag har inte någon invändning mot polisens beslut om husrannsakan men anser att beslutet att ta datorn i beslag på goda grunder kan diskuteras. Vidare anser jag att handläggningen drog ut på tiden mer än nödvändigt.

Tillbaka till söka beslut