Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om skyldigheten att kommunicera en begäran om besöksförbud innan ett sådant beslut meddelas

En person dömdes i januari 2006 för grov misshandel, ofredande och överträdelse av besöksförbud till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Fyra år senare polisanmälde målsäganden på nytt samma person för ofredande. Vid ett förhör som hölls med målsäganden begärde denne att den utpekade personen skulle åläggas besöksförbud. Åklagaren meddelade härefter personen besöksförbud utan att denne dessförinnan beretts möjlighet att ta del av och yttra sig över uppgifterna i ärendet. Jag är starkt kritisk till att någon kommunikation inte skedde.

Tillbaka till söka beslut