Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om vikten av snabba utredningsåtgärder när någon avlidit eller skadats allvarligt vid ett polisingripande

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut