Tillbaka till söka beslut

Uttalanden rörande förutsättningarna att inom ramen för vård enligt bestämmelserna i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård omhänderta patients bankkort (minutenkort). Kritik för underlåtenhet att dokumentera åtgärden i patientens journal

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT paragraf 21 Dokumentation Omhändertagande Sjukvård
Tillbaka till söka beslut