Tillbaka till söka beslut

Vidarebefordran av en skrivelse från en enskild till ledamöter i kommunala nämnder på deras hemadresser har inte ansetts omfattas av serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut