Tillbaka till söka beslut

Vissa uttalanden rörande registratorskontors öppethållande under s.k. klämdag. Fråga om registratorsfunktionens fördelning på de inom ett landsting ingående sjukhusen

Hälso- och sjukvård Förvaltningslagen (1986:223) Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut