Tillbaka till söka beslut

Yttrandefrihet i kommunala lokaler: Ingripande i en ungdomslokal mot en affisch föreställande en satansfigur som bajsade på Jesus

I en kommunal lokal avsedd för ungdomar har den verksamhetsansvarige tagit ned en affisch för att den väckte anstöt. Ingripandet kritiseras. Grundlagarnas skydd för yttrandefriheten hindrar i och för sig inte att det allmännas företrädare, i lokaler där det allmänna svarar för erksamheten, reglerar i vad mån olika typer av budskap får spridas. Reglerna måste dock vara generella till sin karaktär och får inte diskriminera mellan olika enskilda framställningar på grund av deras innehåll. Några sådana regler fanns inte i detta fall. Särbehandlingen av just denna affisch, vars innehåll inte var brottsligt, framstår därmed som godtycklig.

Tillbaka till söka beslut