Protokoll från inspektion av Försäkringskassan, Karlstad

JO genomförde den 28-30 mars 2023 en inspektion av Försäkringskassan i Karlstad. Nu finns protokollet att ta del av.

Justitieombudsmannen Thomas Norling beslutade i december 2022 att genomföra en undersökning av hur några olika myndigheter tillämpar 11 och 12 §§ förvaltningslagen (2017:900), FL, om väsentlig försening och dröjsmålstalan. Nio myndigheter ombads i anledning av det att besvara ett antal frågor om myndighetens tillämpning av bestämmelserna. Dessutom inspekterades fyra av dem i Karlstad den 28–30 mars 2023. En av dessa myndigheter var Försäkringskassan.

Ta del av inspektionsprotokoll 9468-2022.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.