Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) och nationellt försäkringscenter (NFC) Kalmar, den 26–28 oktober 2011