Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Örebro och nationellt försäkringscenter (NFC) Stockholm Sollentuna, filial Örebro, den 11–13 februari 2013