Inspektion av Försäkringskassan, nationellt försäkringscenter (NFC) Norrköping, lokalt försäkringscenter (LFC) Visby-Norrköping (kontoret i Norrköping), LFC Kontroll & Återkrav Öst, kontoret i Norrköping, och LFC Tidig bedömning Öst den 4–6 december 2012