Inspektion av Kriminalvården, anstalten Färingsö, den 23 november 2022

JO har vid en inspektion av Kriminalvården, anstalten Färingsö, närmare undersökt hur granskningen av intagnas brev och andra försändelser går till och rutinerna för detta. Inspektionen är en del av JO:s pågående arbete inom temat intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom bland annat elektronisk kommunikation, besök och försändelser. Protokollet avslutas med uttalanden av JO.