Inspektion av Polismyndigheten, gränspolisenheten i region Stockholm, verkställighetsgrupp 3 i Stockholm den 2 maj 2016