Inspektion av skuldsaneringsverksamheten vid Kronofogdemyndigheten i Täby den 19 april 2018 och avslutande av JO:s initiativärende

JO Lars Lindström beslutade att under våren 2018 undersöka Kronofogdens skuldsaneringsverksamhet med två inspektioner, en på kontoret i Sundbyberg och en på kontoret i Täby.

   JO Lars Lindstöm uttrycker protokollet bl.a. att han ser med oro på att ”väntetiden” för att inleda den egentliga handläggningen har ökat sedan i mars 2018 och att handläggningstiderna är alltjämt  oacceptablet långa.