Inspektion den 9–10 november 2016 av Älvsjö stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun (enheten barn och familj)

Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.