Protokoll fört vid inspektion av Kriminalvården, anstalten Ystad, den 23–24 september 2019

Den 23–24 september 2019 genomförde JO en inspektion av Kriminalvården, anstalten Ystad. I protokollet uttalar chefsJO bl.a. att det är otillfredsställande att det i dagsläget finns så pass begränsade möjligheter att placera kvinnliga intagna med särskilda behov på avdelningar som är anpassade för detta och att det även är bekymmersamt att långtidsdömda i stor utsträckning placeras tillsammans med intagna som ska stanna en kortare tid. ChefsJO anser att arbetet med att förändra Kriminalvårdens verksamhet, exempelvis genom att utöka möjligheterna till differentiering i kvinnoanstalter, bör prioriteras. Enligt chefsJO är detta en förutsättning för att myndigheten ska kunna erbjuda en likvärdig kriminalvård för kvinnor och män.