JO söker två eller flera hovrätts- eller kammarrättsassessorer, eller andra
kvalificerade jurister, för tidsbegränsad anställning på sexårsförordnande.

JO erbjuder ett omväxlande och intellektuellt krävande arbete som
innefattar kvalificerade juridiska bedömningar. Arbetet är självständigt,
med eget ansvar för utredningen i de ärenden man handlägger.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att utreda anmälningar från
allmänheten och att ge förslag till beslut i dessa ärenden. Det ingår även att
delta vid inspektioner av myndigheter och att utarbeta yttranden över
lagstiftningsremisser.

Arbetet som rätts- eller ämnessakkunnig ställer höga krav på juridisk
skicklighet, inklusive en mycket god analytisk förmåga. Du ska ha lätt för att
snabbt identifiera juridiskt relevanta frågeställningar och ha förmåga att
självständigt göra nödvändiga prioriteringar. Du ska ha mycket god
förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

För information om JO:s verksamhet se www.jo.se.

Anställningsvillkor: Vid anställning hos Riksdagens ombudsmän (JO)
tillämpas löne- och förmånsavtalet för sakkunniga (specialister) och
Villkorsavtal-T Riksdagsförvaltningen.

Tjänsten är placerad i Stockholm. Möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning (sexårsförordnande).

Tillträde: Enligt överenskommelse.

JO eftersträvar att ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell
mångfald kan tillföra verksamheten.

Upplysningar lämnas av byråchefen Anneli Svensson, tel. 08-786 51 20.
Fackliga företrädare för SACO är Mattias Karlsson och för ST Daniel
Andersson. Båda nås via växeln 08-786 51 00.

Skriftlig intresseanmälan med meritförteckning och de handlingar som
åberopas ska senast den 20 augusti 2023 ha kommit in till Riksdagens
ombudsmän (JO), e-postadress rekrytering@jo.se, eller per post till
Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm. Uppge
diarienummer ”ADM 177-2023” i din ansökan.