Föranmäld Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Malmö, den 6–8 oktober 2021

Inspektionen i korthet: Under hösten 2021 har JO genomfört inspektioner av tre häkten där Kriminalvårdens häktesverksamhet bedrivs i lokaler som Polismyndigheten tidigare haft arrestverksamhet i (häktet Huddinge avdelning Nacka, häktet Malmö och häktet Karlstad). JO avser att återkomma med samlade uttalanden om dessa förhållanden i protokollet efter inspektionen av häktet Karlstad.

I detta protokoll gör JO därför endast vissa uttalanden, bl.a. om det generella arbetet med isoleringsbrytande åtgärder. JO ser positivt på att häktet Malmö enligt egen uppgift kan uppfylla det lagstadgade kravet om att varje dag erbjuda frihetsberövade barn minst fyra timmar isoleringsbrytande åtgärder. Det är enligt JO dock mycket bekymmersamt att resurserna och de lokalmässiga förutsättningarna för sådana åtgärder i stort sett endast räcker till för barn. JO understryker att häktet Malmö ytterligare måste stärka och prioritera sitt arbete med att på ett meningsfullt sätt bryta isoleringen av alla grupper av intagna.