Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Färingsö, den 3–4 februari 2015

Vid den oanmälda inspektionen kom det fram att anstalten regelmässigt utför en s.k. ytlig kroppsvisitation av besökare. Åtgärden föregås inte av ett beslut i det enskilda fallet. ChefsJO hänvisar till sitt tidigare uttalande i protokollet från inspektionen av anstalten Ljustadalen (dnr 2930-2014) och uppmanar anstalten att se till att en individuell prövning om behov av kroppsvisitation av besökare måste göras. Chefs JO påminner om det ansvar som Kriminalvårdens huvudkontor har för att se till att tillämpningen av lagstiftningen sker med förutsägbarhet och på ett rättssäkert sätt inom hela myndigheten ChefsJO uppmanar även Kriminalvården att förse promenadgårdarna med regnskydd. Hon uttalar också att beslut som rör inställelse och placering i anstalt bör ange vilken säkerhetsklass den intagna kommer att placeras i.