Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Ystad den 22–23 april 2015

ChefsJO uppmanar Kriminalvården att förse promenadgårdar med regnskydd och hänvisar till sitt tidigare uttalande i protokollet från inspektionen av anstalten Färingsö (dnr 440-2015). Vidare uppmanar hon Kriminalvården att överväga att ta fram skriftlig information till intagna på andra språk än svenska.