Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Gävle och Nationella transportenheten, den 8 augusti 2018

Informationen som Kriminalvården får beträffande s.k. handräckningstransporter är i vissa fall bristfällig. Det medför att den frihetsberövade och även Kriminalvårdens personal utsätts för risker. Enligt chefsJO är det oacceptabelt att en transport kan planeras och utföras trots att transportpersonalen i stort sett inte känner till mer än namnet på den person som ska transporteras. Denna brist måste åtgärdas så snart som möjligt och chefsJO kommer att fortsatt följa frågan.

 

ChefsJO uppmanar vidare Kriminalvården att omedelbart se till att övervakningskameran i häktets observationsrum går att stänga av.

 

ChefsJO uppmanar även Kriminalvården att komma in med en återrapportering avseende vilka åtgärder som myndigheten planerar beträffande häktets rastgårdar för att intagna ska kunna betrakta sin omgivning. Återrapporteringen ska avse även vidtagna åtgärder beträffande övervakningskameran i häktets observationsrum.