Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Helsingborg, den 8–9 september 2015

ChefsJO påminner om vikten av att information om rättigheter och skyldigheter, samt om regler och rutiner i häktet, är tydlig, att den lämnas på ett språk som den intagna förstår och att den kommer alla intagna till del. Härvid uppmanar hon särskilt häktet att säkerställa att alla intagna med restriktioner får information om samsittning.