Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Kronoberg och Nationella transportenheten, den 2–4 maj 2018

JO följde upp frågor efter inspektionen 2017 och uttalade bl.a. att hon ser positivt på att häktet Kronoberg har tagit fram skriftlig information om rättigheter som alla de intagna får och att de intagna får kuvert som de kan lägga s.k. systerlappar i. Frågan om möjligheten för häktet att tillkalla läkare, oavsett tid på dygnet, kommer att följas upp inom ramen för ett initiativärende som rör bältesläggning av en intagen (dnr 279-2018).

 

JO konstaterade att det är mycket bekymmersamt att Kriminalvården har organiserat sin transportverksamhet på ett sätt som innebär att transporter i vissa fall inte kan genomföras eller utförs av personal som saknar rätt kompetens. JO kommer att fortsätta följa frågan under Opcat-enhetens inspektioner med fokus på transporter.

 

JO beslutade att öppna ett initiativärende för att granska förhållandena för en intagen på häktet Kronobergs omvårdnadsavdelning samt de transporter som skett av den intagne (dnr 3801-2018).