Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Nyköping den 4 april 2019

Häktet Nyköping har 34 platser. Vid inspektionen vistades 33 intagna i häktet. Den 19 och 20 mars 2019 var det 37 intagna i häktet, vilket innebär en beläggningsgrad om 109 procent. Vid överbeläggning dubbelbelägger häktet de intagna i normalceller. Högst fem celler kan dubbelbeläggas samtidigt, vilket innebär att det som mest kan vara 39 intagna i häktet. Vid inspektionen var två celler dubbelbelagda.

 

Vid dubbelbeläggning av en cell utrustas cellen med två extra madrasser. Häktet har inte någon skriftlig rutin för dubbelbeläggning. En överbeläggning i häktet gör det svårare för häktespersonalen att tillgodose intagnas behov av isoleringsbrytande åtgärder.