Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Saltvik och Nationella transportenheten, den 14 augusti 2018

Enligt chefsJO är det viktigt att bl.a. unga omhändertagna enligt LVU som tas in i ett häkte ges möjlighet att underrätta närstående om var de befinner sig. En förutsättning för att de unga ska kunna tillvarata denna rätt, är att berörda myndigheter tar fram samverkansformer i frågan. Det kan enligt chefsJO handla om en rutin enligt vilken den myndighet som beställer en handräckningstransport ska vara skyldig att lämna uppgift till Kriminalvården om vilka personer som den unge får kontakta under en transport. Enligt chefsJO bör Kriminalvården även överväga att tillgodose de frihetsberövades behov av dricksvatten under längre transporter.

 

I häktet Saltvik förekommer det att två intagna placeras tillsammans i en cell (s.k. dubbelbeläggning). Enligt chefsJO finns det starka skäl för häktet att avstå från detta. Om Kriminalvården ändå anser att det, av utrymmesskäl eller någon annan  särskild anledning, finns skäl för dubbelbeläggning i häkte bör myndigheten hantera dessa situationer på ett enhetligt och rättssäkert sätt till skydd för den enskilde. ChefsJO rekommenderar därför myndigheten att ta fram myndighetsgemensamma föreskrifter eller skriftliga rutiner som reglerar denna del av verksamheten.