Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Trelleborg, den 5 april 2019

Häktet Trelleborg har 33 platser. Vid inspektionen vistades 37 intagna i häktet, vilket innebär en beläggningsgrad om 112 procent.

 

Den ansträngda beläggningssituationen i landet medför att det inte alltid är möjligt att flytta häktade vars restriktioner har hävts till gemensamhetshäkten och ungdomar tillhäkten med särskilda ungdomsavdelningar.

 

Vid överbeläggning placerar häktet de intagna – förutom i normalceller – även i häktets besöksrum och transportcell. Det är möjligt att tillföra besöksrummen och transportcellen utrustning för att de ska uppfylla vissa av Kriminalvårdens krav för hur en normalcell ska vara utrustad. I häktets transportcell – som är något större än övriga celler – finns möjlighet till dubbelbeläggning. Vid inspektionen var intagna placerade i besöksrummen och det förekom dubbelbeläggning. Placeringen av intagna i besöksrum innebär en negativ inverkan på de intagnas möjlighet att ta emot besök.

 

Redan vid normalbeläggning har häktet svårt att nå de nationella målen för isoleringsbrytandeåtgärder. Överbeläggning i häktet gör det ännu svårare att nå dessa mål.