Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Visby, den 27 och 28 juni 2018

Enligt en utredning av Kriminalvården klarar häktet Visby inte av att lösa sitt basuppdrag i de nuvarande lokalerna. Enligt JO är det mycket angeläget att Kriminalvården omedelbart vidtar åtgärder för att häktet ska få tillgång till ändamålsenliga lokaler. Ett första steg i en sådan process bör vara att stänga anstalten Visby (se protokoll dnr 4140-2018).