Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Bergslagen, arresten Kristinehamn, den 8 augusti 2019

I samband med inspektionen av arresten Kristinehamn skedde även inspektioner av arresterna Arvika och Karlskoga. I anslutning till protokollet från inspektionen av arresten Arvika finns uttalanden från JO som även berör arresten Kristinehamn (se dnr O 47-2019).