Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Gudhemsgården den 5–7 november 2019

JO uttalar att beslut om vård i enskildhet bör utformas på ett sätt som noggrant anger skälen för att de rättsliga förutsättningarna för sådan vård är uppfyllda. Mot bakgrund av att det vid inspektionen kom fram uppgifter som tyder på att intagna vårdas ”frivilligt” i vård i enskildhet och att de har möjlighet att ”välja” denna vårdform, beslutar JO att ta ett initiativ i syfte att undersöka hur bestämmelsen om sådan vård tillämpats av LVM-hemmet.

JO uttalar vidare att den myndighet som begär handräckning behåller ansvaret för den transporterades vård och förutsätts medverka när det finns ett behov. SiS bör därför medverka till att handräckningen inte blir mer ingripande än nödvändigt. Det kan handla om att se till att de intagna kan övernatta på myndighetens institutioner i stället för i t.ex. häkten.