Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, ungdomshemmet Eknäs, den 6 och 7 september 2017

JO uppmanar ledningen för hemmet att se till att lokalerna städas löpande och att klotter tas bort. JO uppmanar också hemmet att undersöka om vissa placeringar vid ”intaget” kan innebära att den unge i praktiken är avskild eller vårdas i enskildhet.