Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, ungdomshemmet Rebecka, den 19 och 20 september 2017

Hemmet behöver vidta åtgärder i syfte att förbättra den fysiska miljön.