Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för långsam handläggning av en förundersökning om förmögenhetsbrott

I en förundersökning om förmögenhetsbrott vidtog Polismyndigheten under nästan fyra års tid i princip inte någon utredningsåtgärd alls. Justitieombudsmannen Per Lennerbrant riktar i dag allvarlig kritik mot myndigheten för långsam och passiv handläggning.

I augusti 2018 polisanmäldes en god man för ett dödsbo. I polisanmälan uppgavs att den gode mannen hade utnyttjat sin roll och fört över drygt två miljoner kronor till sitt eget konto. Förundersökning inleddes av Polismyndigheten. Därefter vidtogs, trots direktiv och påminnelser från åklagare, under nästan fyra års tid i princip inte någon utredningsåtgärd alls.

Den långsamma och passiva handläggningen av förundersökningen är inte en isolerad händelse. JO har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot Polismyndigheten för de långa handläggningstider som på många håll förekommer inom utredningsverksamheten, särskilt när det gäller förundersökningar om bedrägerier och andra typer av förmögenhetsbrott. 

– Bilden som framträder är mycket bekymmersam och ger intrycket att vissa typer av förmögenhetsbrott i praktiken inte längre utreds av myndigheten, säger JO Per Lennerbrant.

I beslutet konstateras att den långsamma och passiva handläggningen riskerar att allvarligt skada allmänhetens förtroende för Polismyndigheten. I förlängningen kan det leda till att den som blir utsatt för brott upplever att man inte kan räkna med någon hjälp. 

– Detta är naturligtvis djupt problematiskt. Det är mycket angeläget att Polismyndigheten snarast kommer till rätta med ärendebalanserna, säger JO Per Lennerbrant.

Läs hela JO:s beslut, dnr 1994-2022.

Kontakt JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Läs hela beslutet