JO är mycket kritisk till utökad avskildhet av intagna i en anstalt

Sommaren 2022 var intagna i anstalten Salberga inlåsta i sina celler två timmar längre än vad som annars gäller för dygnsvilan. Beslutet motiverades med bristande bemanning och den svåra platsbristen. JO ser en bekymmersam utveckling.

Normalt får intagna i klass 1-anstalter vara avskilda max tolv timmar per dygn i samband med den s.k. dygnsvilan. Men förra sommaren fick kriminalvårdschefen i anstalten Salberga mandat att besluta om utökad inlåsning. Följden blev att de intagna låstes in i sina celler tidigare på kvällen och var inlåsta fjorton timmar per dygn.

– Enligt min uppfattning kan personal­brist aldrig vara en rättsligt godtagbar anledning att hålla intagna avskilda, säger JO Katarina Påhlsson.

Att vara frihets­berövad innebär i stor utsträckning att man isoleras från en naturlig gemenskap med andra människor. JO understryker att de negativa följder som kan uppstå av detta inte bör förstärkas i onödan genom att intagna hålls avskilda från varandra. Erfarenheter visar att detta direkt kan försvåra deras anpassning i samhället om det får pågå under längre tid. I JO:s utredning framkom det dessutom uppgifter som tyder på att inlåsningen var särskilt påfrestande för intagna som delade cell i Salbergaanstalten.

– Kriminalvården måste vara organiserad så att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag samt verkställa påföljderna på ett säkert, humant och effektivt sätt, understryker JO Katarina Påhlsson.

Även om Kriminalvården agerade för att klara situationen i anstalten Salberga och underlätta för de intagna konstaterar JO att de frihetsberövade än en gång har fått bära negativa konsekvenser av myndighetens beslut. Hon noterar att myndigheten nyligen beslutat om ett motsvarande undantag från föreskrifterna om längden på dygnsvilan. Det omfattar samtliga anstalter i alla tre säkerhetsklasser och är inte begränsat till sommarmånaderna.

– Utvecklingen mot en utökad inlåsning är synnerligen bekymmersam, säger JO Katarina Påhlsson.

En kopia av beslutet har skickats till riksdagen och regeringen för kännedom.

Läs JO:s beslut, dnr 5237-2022.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2023-05-11