JO kritiserar Kumlaanstalten efter oanmäld inspektion

JO Katarina Påhlsson. Foto Johanna Hanno.
JO Katarina Påhlsson. Foto Johanna Hanno.

JO Katarina Påhlsson riktar idag skarp kritik mot Kumlaanstalten för behandlingen av intagna under en pågående renovering i den s.k. Fenixbyggnaden.

I början av februari fick JO många anmälningar från intagna på samma avdelning i Kumlaanstalten. Intagna beskrev att de under renoveringen av ett duschutrymme kunde vara inlåsta i delade celler i upp till 20 timmar per dygn. Flera menade att framför allt den höga ljudnivån orsakade stort obehag och några tyckte det var som tortyr. JO Katarina Påhlsson ansåg klagomålen så allvarliga att hon kort därefter genomförde en oanmäld inspektion.

– Jag bedömer att förhållandena på avdelningen är mycket påfrestande. Under vissa förutsättningar skulle behandlingen av de frihets­berövade personerna framstått som närmast omänsklig, säger justitieombudsman Katarina Påhlsson.

Cellerna i Fenixbyggnaden är utformade för en person men är dubbelbelagda genom att extrasängar är placerade på skrivborden. Denna provisoriska ordning har rått i många år. Under renoveringen uppstår bitvis höga ljudnivåer vid bilningsarbeten och möjligheterna att vistas i gemensamhet, alltså att vara tillsammans med andra, och få sin utomhuspromenad är begränsade. JO Katarina Påhlsson konstaterar att renoveringsbehovet har varit känt i flera år, men har inte övertygats om att anstalten gjort tillräckliga ansträngningar för att undvika den nuvarande situationen.

– Det är anmärkningsvärt att anstalten inte har gjort mer för att underlätta för de intagna under renoveringen. Jag är starkt kritisk till hur anstalten Kumla har planerat och genomför renoveringsarbetet, säger Katarina Påhlsson.

Läs hela inspektionsprotokollet, dnr O 6-2023.

Kontakt JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.